Bâtiment de stockage d’attente

Eingangslager

.

F : Long de 30 m pour 4,30m de large, bénéficiant du même mode de construction que les abris coudés avec une dalle de protection pour couverture, il permet le stockage des chariots de transport en attente de l’arrivée des V1 sur le site et le stockage intermédiaire des V1 sur chariot avant d’être procédé ultérieurement.

 

GB : Storage building for transport trolleys
This storage building has a length of 30 m and a width of 4.30 m with a concrete slab as a roof. The building was built according to the design principles for curved bunkers. It is used for storing empty trolleys until delivery of the V1 to the launching position. It is used as well as an intermediate storage for V1 Flying Bombs freshly delivered to the base. The openings visible today were added after the war in order to use the building as an accommodation.

 

D : Eingangslager
Lager für Rollwagen
Mit einer Gebäudelänge von 30 m bei 4,30 m Breite und einer Betonplatte als Abdeckung entspricht dieses Gebäude den Konstruktionsprinzipen der gebogenen Bunker. Es dient zum Abstellen leerer Transportwagen bis zur Anlieferung der V1 in der Abschussstellung sowie als Zwischenlager für umgeladene V1.

 

NL : Magazijn voor transportwagens
Met een bouwlengte van 30 m bij een breedte van 4,30 m en een betonnen plaat als afdekking is dit gebouw volgens de ontwerpprincipes van bunkers met een gebogen dak. Het wordt gebruikt om lege transportwagens voor de V1 op te slaan totdat V1 vliegende bom naar bijvoorbeeld de lanceerpositie vervoerd moet worden. Dit gebouw wordt tevens gebruikt voor tussentijdse opslag voor V1’s die net met een vrachtwagen zijn aangeleverd op de basis.
De openingen die we tegenwoordig in het gebouw zien, zijn na de oorlog toegevoegd om het gebouw als accommodatie te kunnen gebruiken.

 

Un exemple de bâtiment montrant bien la technique de construction en double paroi

(Collection Laurent Bailleul)

.Reconstitution du bâtiment (Piet Bouma)

Intérieur avec le chariot permettant disposer le V1 sur la rampe de lancement (Piet Bouma)

Intérieur avec chariot de transport (Piet Bouma)

–oOo–

Traductions Piet Bouma et Hans Martin Hauck
Modélisation 3D Piet Bouma